Kleine kinderen horen ook in klassiekers in kinderzitjesLet Op!!! Belangrijk nieuws van het Rijk en de Fehac. Kleine kinderen horen ook in klassiekers in kinderzitjes.

Het bevorderen van verkeersveiligheid staat terecht hoog genoteerd op de Haagse agenda. Daarom is in Europees verband afgesproken dat kleine kinderen altijd in goedgekeurde kinderzitjes vervoerd moeten worden en er is geen uitzondering gemaakt voor klassieke voertuigen.

Gordels al 35 jaar verplicht

Veiligheidsgordels moeten aanwezig zijn in personenauto´s die toegelaten zijn na 1 januari 1971. In alle personenauto´s van 35 jaar en jonger moeten ze dus zitten. Gordels op de achterbank zijn pas verplicht vanaf 1995. Maar als oudere auto´s van 1970 en eerder toch van veiligheidsgordels zijn voorzien, moeten ze ook gebruikt worden, dan geldt een draagplicht. Het is dan ook niet zo dat alles maar mag in klassieke auto´s, voor de gordelloze 35 plus auto´s geldt dat je minstens 1,35 meter lang moet zijn, wil je op de passagiersstoel voorin vervoerd mogen worden. Achterin geldt dat daar kinderen minstens 3 jaar oud moeten zijn, voor alles boven die leeftijd geldt dat men achterin ´ongegordeld´ vervoerd mag worden. Kinderen onder de drie jaar mogen daarom in feite zonder gordel helemaal niet vervoerd worden.

Alleen als er met kinderen in klassiekers gereden wordt.

Nu is er duidelijkheid, kleine kinderen, de grens ligt bij 1.35 m, moeten per 1 maart 2006 in goedgekeurde zitjes vervoerd worden. Die zitjes zijn herkenbaar aan het keuringslabel ECE 44-03 of een keuringslabel van de EU richtlijn 77-541-EEG. Daarbij is geen onderscheid gemaakt naar leeftijd van het voertuig dus klassiekers zijn niet uitgezonderd van deze regel. Om kinderzitjes te plaatsen zijn doorgaans gordels nodig en die zitten met stevige bouten aan de carrosserie vast. Zijn er geen gordels aanwezig dan zullen die erin gezet moeten worden wat boren van gaten in de auto betekent. Dat tast zeker de originaliteit van het voertuig aan, maar dat offer vraagt de overheid nu ter wille van de verkeersveiligheid voor baby´s en kleuters.Als u geen extra gaten in uw auto wilt en u uw auto absoluut origineel wilt houden dan is er maar één optie, geen kleine kinderen vervoeren. Ook het FEHAC maakt zich nationaal en internationaal, in FIVA/verband, sterk voor de verkeersveiligheid. Wanneer het technisch kan, zijn montage en gebruik van gordels voor iedereen altijd aan te bevelen. Iedereen zal hierin uiteraard zijn eigen afweging moeten maken, waarbij voor de montage van kinderzitjes natuurlijk ook een aspect is dat lang niet iedere klassiekereigenaar met kleine kinderen in zijn auto rondrijdt.

Geen regels zonder uitzonderingen

Uiteraard zijn er weer uitzonderingen op deze regels maar de klassiekereigenaar heeft aan deze uitzonderingen niet zoveel. Zo zijn er aangepaste regels voor bus/ en taxivervoer en voor het vervoer van groepen kinderen, waarbij bijvoorbeeld aan jeugdteams naar sportwedstrijden is gedacht. Zelfs is gedacht aan grote gezinnen, deze groep moet volgens de nieuwe regels nu vaak drie kinderzitjes achterin proppen, wat niet kan. Daarvoor geldt, als er meer passagiers achterin vervoerd worden dan er gordels zijn dat dit nog tot 1 mei 2008 toegestaan is. Daarna zal toch echt een andere auto gekocht moeten worden of de kinderen moeten intussen groter zijn geworden.


Laatste update: donderdag 20 juli 2006