FEHAC nieuws + 30 jarig bestaan FEHACMobiel erfgoed van de weg in beweging: veel mobiele historie op het TT-circuit van Assen 29 en 30 september a.s.
De FEHAC grijpt haar 30-jarig bestaan aan voor een groot evenement eind september op het TT-circuit van Assen. Meer dan 100 bij de FEHAC aangesloten clubs tonen hun mooiste voortuigen en er is volop beweging op het circuit en daarbuiten. Allerlei soorten historische voertuigen zullen daar te zien zijn: personenauto's, motoren en bedrijfsvoertuigen, maar ook bussen, scooters, militaire voertuigen, tractoren en zelfs stoomwalsen. 

FEHAC laat het rijdend museum zien

Binnen de stallingmuren van veel garages en schuren in Nederland wordt veel tijd en geld besteed aan historische voertuigen. Maar al dat moois blijft meestal binnen staan, want -studies hebben dat aangetoond- historische voertuigen rijden jaarlijks maar heel weinig kilometers. 'Historie op Assen' op zaterdag 29 en zondag 30 september a.s. biedt een goede gelegenheid om al dat moois eens weer naar buiten te rijden en het aan belangstellenden te laten zien. De FEHAC gebruikt dit evenement om de politiek, het publiek en de vele relaties waar regelmatig contact mee is bij het behartigen van de belangen van klassiekerbezitters te tonen wat er komt kijken bij het behoud door particulieren van het mobiele erfgoed. De specifieke eigenschappen van klassiekers zullen daarbij ruimschoots aan de orde komen. Daarbij wordt ook ingegaan op de blijvende noodzaak om voor klassiekers uitzonderingen in regelgeving te maken.

Heel veel te doen in twee dagen

Het FEHAC lustrum wordt georganiseerd in combinatie met Track Time, een organisatie die in dat weekend het Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT's organiseert. Verder is er nog veel meer te zien en te beleven:
maar liefst 25.000 m2 waar ruim 100 clubs hun 400 mooiste voertuigen laten zien
rijden op het circuit met personenauto's
een strippenkaart voor een sprint voor motoren en personenauto’s
een concours d'élégance voor de verschillende voertuigcategorieën 
wie heeft de langste duurzame relatie met hetzelfde motorvoertuig (daarvoor kan men zich aanmelden via de FEHAC website) 
Verder veel demonstraties, workshops over uiteenlopende onderwerpen, onderdelenruil, verkoopstands enz. Er is een speciale VIP parkeerplaats voor bezoekers die met een 25+ voertuig komen. 

Meer informatie en het complete programma: www.historieopassen.nl  

FEHAC goedgekeurd taxatierapport zet een standaard voor taxaties klassiekers

Vorige maand heeft de FEHAC aan haar aangesloten clubs een standaard gepresenteerd voor taxatierapporten van klassieke voertuigen. Er komt per 2008 een goedkeuringslabel ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’ dat zowel door onafhankelijke taxatiebureaus als door clubtaxateurs voor hun rapporten aangevraagd kan gaan worden.

Naast de inhoud nu ook eisen aan de deskundigheid van de taxateur 

De FEHAC heeft al eerder aandacht besteed aan het onderwerp taxaties: in 2005 werd al aangeven wat de FEHAC vond dat er minimaal in een goed taxatierapport moet staan. De voorbereidende Commissie Taxaties binnen de FEHAC heeft zich niet alleen over de gewenste inhoud van een goed taxatierapport gebogen, maar nieuw is dat er ook eisen aan de deskundigheid van de taxateurs worden gesteld. 
Op dit moment is het lang niet altijd duidelijk of de klassiekereigenaar die een expert vraagt zijn voertuig te taxeren wel te maken heeft met een goede, professionele en ter zake deskundige taxateur. Iedereen met een beetje kennis van klassieke voertuigen kan een expertisebureautje beginnen; het is een vrij beroep waaraan de overheid geen vakbekwaamheidseisen stelt. Er bestaan wel beëdigde experts, maar die groep wordt alleen maar kleiner omdat er geen nieuwe beëdigde experts bijkomen. Het beëdigd kunnen worden als expert is afgeschaft. Wel zijn er twee vakorganisaties van experts -de Federatie TMV en de stichting Verenigd Register Taxateurs- die eisen stellen aan de vakbekwaamheid van hun leden. Zo zorgen ze ervoor dat alleen deskundigen op het
gebied van oldtimertaxaties lid kunnen worden van een van deze twee organisaties. De FEHAC wil alleen de experts, die aangesloten zijn bij een van beide organisaties de mogelijkheid geven om FEHAC goedgekeurde taxatierapporten te maken. Ook clubs, zoals bijvoorbeeld de DAF Club Nederland en Luchtgekoelde VW Club Nederland maken taxatierapporten van de voertuigen van hun leden. De FEHAC streeft er niet naar dat al haar leden/clubs taxaties gaan doen: alleen de merkenclubs en een paar specialistische clubs zoals de PAC, de HAV en Keep them Rolling komen in aanmerking om goedgekeurde clubtaxaties te gaan doen. Dit wil nog niet zeggen dat die clubs ook allemaal zullen gaan taxeren want iedere club zal zelf moeten bepalen of ze clubtaxaties willen gaan verrichten voor hun leden. Ook daar houdt de FEHAC de vinger aan de pols of dat wel goed gebeurt want de aanpak voor clubtaxaties door een club moet eerst ter goedkeuring voorgelegd worden aan een groepje deskundigen binnen de FEHAC, wil men kunnen gaan werken met het predikaat ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’.

Taxatierapport alleen voor verzekeringsdoeleinden

De FEHAC heeft een lijstje gemaakt van de gegevens die allemaal in het rapport moeten staan en naar welke onderdelen van het historisch voertuig bij een taxatie minimaal gekeken moet worden. Al die zaken moeten in het rapport vermeld staan, wil er sprake zijn van een FEHAC goedgekeurd taxatierapport. Een proefrit maken hoort daar bijvoorbeeld niet bij, want een taxatie voor de verzekering is géén technische keuring: het is een visuele waardebepaling voor de cascoverzekering. Het is ook géén vervanging van de APK en ook géén schatting van de verkoopprijs. Dat laatste wordt nog eens benadrukt in een vrijwaringclausule die ook in het rapport gaat komen. Al met al komt er nu een standaard die de gebruikers -klassiekereigenaren én verzekeraars- garandeert dat men te maken heeft met een goed en uitvoerig rapport dat opgesteld is door mensen met verstand van klassieke voertuigen.

Driver's Code voor verstandig gebruik historische voertuigen

Klassiekers staan in de belangstelling: men valt er mee op in het hedendaagse verkeer. Maar het opvallend in de picture staan betekent ook dat de berijder van een klassieke voertuig een voorbeeldfunctie heeft. Het gedrag van de bestuurder van een klassieker straalt niet alleen af op hemzelf of op het voertuig, maar ook op het rijden met klassiekers in het algemeen. Wegscheuren bij een stoplicht, grote rookwolken uitbraken en de snelheidsregels aan je laars lappen hoort niemand te doen, maar als het een klassieker betreft straalt dat af op het hele klassiekerwereldje.

FIVA komt met de Driver's Code

De FEHAC is zich er terdege van bewust dat klassiekerrijders een voorbeeldfunctie hebben en dat ze ook een bijdrage kunnen en moeten leveren aan de verkeersveiligheid. Daarom is in Europees verband, via de Europese autobielclubfederatie Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) waar de FEHAC lid van is, steun gegeven aan het Road Safety Charter (RSC) van de Europese Commissie. Dit Handvest van de Verkeersveiligheid maakt deel uit van het programma om het aantal dodelijke verkeerslachtoffers in de EU in 2010 terug te brengen naar 25.000. Dat is nog steeds heel veel, maar in 2005 waren er nog ruim 41.000 dodelijke verkeerslachtoffers in de EU-landen te betreuren. Als bijdrage hieraan heeft de FIVA de Driver’s Code opgesteld, die als doel heeft de rijders van klassieke voertuigen nóg bewuster te maken van hun plaats in het moderne verkeer. De lage verzekeringspremies geven gelukkig aan dat klassieke voertuigen maar in zeer geringe mate bij ongevallen met letsel en bij ongelukken met dodelijke afloop betrokken zijn. In die Driver’s Code is een aparte passage gewijd aan het gebruik van ESV’s: de extreem langzame voertuigen; dit zijn in het algemeen voertuigen van vóór de Tweede Wereldoorlog. De aanbevelingen in de Driver’s Code zijn niet bindend, maar zeker wat milieu betreft zijn het heel goede aanwijzingen voor een verantwoord gedrag.

De aanbevelingen voor klassiekerrijders omvatten zes gebieden:
Onderhoud; zorg ervoor dat uw voertuig in goede staat van onderhoud verkeert.
U rijdt een oud voertuig met gedateerde rijeigenschappen: ken en begrijp uw voertuig en de mogelijkheden en beperkingen ervan. Kijk goed uit, weet of u wordt gezien en maak uw bedoelingen tijdig duidelijk.
Rijd met gezond verstand en met begrip voor andere weggebruikers.
Wees ervan bewust dat evenementen op de openbare weg, zoals toerritten, ongemak (en daarmee irritatie!) voor andere weggebruikers kunnen veroorzaken; pas uw gedrag daarop aan.
Gebruik uw voertuig op de minst milieu belastende wijze.

Veel van de aanbevelingen kunnen samengevat worden onder de noemer ‘gezond verstand gebruiken’: doe goed onderhoud, sleutel niet aan op de openbare weg, voorzichtig inhalen en dat soort dingen. De complete tekst van de aanbevelingen is te vinden op de websites van de FEHAC en de FIVA.
In toenemende mate zullen klassiekerbezitters geconfronteerd worden met opmerkingen over de milieubelasting van onze voertuigen; daarbij wordt meestal vergeten dat historische voertuigen maar heel weinig kilometers maken: gemiddeld nog geen 1900 km per jaar. Maar we kunnen er zelf ook veel aan doen: zorgen voor een deugdelijke afstelling van de motor, lawaai, stank en rook vermijden, zuinig rijden, de motor afzetten bij wachttijden langer dan een minuut en korte ritjes en in het spitsuur rijden vermijden.

APK voor benzineauto's wordt soepeler 

Minister Eurlings wil de APK voor benzineauto's versoepelen: met ingang van 2008 hoeven de auto's op benzine pas na 4 jaar en daarna om de 2 jaar APK gekeurd te worden. Voor auto's op LPG en diesel verandert er niets: die rijden jaarlijks meer kilometers en daarvoor blijft een hogere keuringsfrequentie gehandhaafd. Voor 30+ klassiekers gaat ook een tweejaarlijks keuringsregime gelden en worden voertuigen van voor 1960 helemaal vrijgesteld. Verwacht wordt dat alle aanpassingen van de APK gelijktijdig per 1-1-2008 ingevoerd zullen gaan worden. 

Laatste update: zondag 24 februari 2008