Belastingvrijstelling blijft nog 3 jaar intactBelastingvrijstelling blijft nog 3 jaar intact. Daarna km-heffing met vrijstelling voor 25+-voertuigen

De afgelopen twee weken is er door de FEHAC met man en macht gewerkt om een dreigende, directe beëindiging van de belastingvrijstelling voor voertuigen van 25 jaar en ouder te voorkomen. Met succes! 

En we hebben het niet alleen gedaan! Clubbestuurders en leden van de clubs hebben de Tweede Kamer bestookt met e-mails waarin ze protest aantekenden tegen het onverwachte initiatief van een aantal Kamerleden om de huidige vrijstelling al per 1 januari 2009 te “bevriezen” en te beperken tot voertuigen die dan 25 jaar of ouder zijn, dit alles door middel van een amendement op het Belastingplan 2009.

Hiermee is bereikt dat het amendement zodanig is gewijzigd dat de vrijstelling nog tot 1 januari 2012 in stand blijft. Die datum is niet toevallig gekozen. Dan wil de regering “Anders Betalen voor Mobiliteit” invoeren, ofwel de kilometerheffing. Pas dan gaat de “bevriezing” dus in. In het voorlopig wetsvoorstel voor de kilometerheffing is al een uitzonderingsregeling voor oldtimers (ouder dan 25 jaar) opgenomen. Wanneer de kilometerheffing inderdaad per 1 januari 2012 in werking treedt, zullen aldus alle voertuigen van vóór 1 januari 1987 buiten de kilometerheffing vallen.

De Tweede Kamer heeft het gewijzigde amendement op 25 november aangenomen. Het

amendement was afkomstig van de ChristenUnie, en mede ingediend door PvdA en Groen Links. Omdat ook CDA als grootste regeringspartij (CDA), D66, Partij van de Dieren en SGP het amendement steunden werd het met ruime meerderheid aangenomen.

Het amendement regelt niet alleen de overgang van vrijstelling naar kilometerheffing, maar maakt per 1 januari 2010 ook een eind aan de regeling dat lease-auto’s die ouder zijn dan 15 jaar in de bijtelling naar economische waarde mogen worden gewaardeerd in plaats van naar cataloguswaarde. Die grens schuift nu naar 25 jaar. Omdat leaseconstructies naar onze mening eerder duiden op dagelijks gebruik dan op behoud van het voertuig als mobiel erfgoed hebben we met deze verandering geen probleem.

Ons protest was er niet zozeer tegen gericht dát misbruik van de belastingvrijstelling aan de orde werd gesteld maar tegen de manier waarop. Het ontbrak aan feitelijke onderbouwing en de initiatiefnemers hadden geen enkele moeite gedaan om de FEHAC voorafgaand te consulteren of zelfs informeren. Dit vonden we erg onzorgvuldig en dit standpunt vond in de Kamer gehoor. Ook Staatssecretaris De Jager zag niets in het oorspronkelijke idee, temeer er nog in 2007 was vastgesteld dat het beperkte gebruik van oldtimers de 25+ vrijstelling rechtvaardigde.

Onze actie heeft er niet alleen voor gezorgd dat de dreiging van onmiddellijke bevriezing van de vrijstelling uit de lucht ging maar ook dat de hele Tweede Kamer nu weet dat er een krachtige oldtimerorganisatie is, de FEHAC, die niet met zich laat sollen. Hiermee hebben we een goede indruk gemaakt, vond zelfs de indiener van het amendement, Ernst Cramer (CU). Achteraf vond hij het jammer dat hij ons niet eerder had gevonden maar hij heeft te kennen gegeven graag met ons in gesprek te blijven.

De “bevriezing” van de vrijstelling per 1 januari 2012 is voor ons overigens niet het laatste woord. Eén van onze bezwaren is dat 25+-motorfietsen dan in de wegenbelasting blijven. Het is immers voorzien dat die buiten de kilometerheffing blijven. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel kilometerheffing moet nog beginnen, en met ons optreden rond de vrijstelling hebben we ons goed in de kijker geplaatst. Onze uitgangspositie is goed!

Een positief aspect vinden we ook dat “belastingvrijstelling” nu minder betekenis krijgt als argument om een 24 of 25 jaar oude auto te verkopen aan mensen die “goedkoop” rijden het belangrijkste vinden. We kunnen hiermee nog sterker uitdragen dat we de organisatie van echte oldtimerliefhebbers zijn.

*1) Bij de leeftijd gaat het steeds om de periode gerekend vanaf datum van eerste toelating

(bron: Fehac 26 november 2008)


Laatste update: zondag 30 november 2008