Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 25 februari 2007 te Hoogland.


Naast de 6 bestuursleden leden waren er 8 leden aanwezig op de vergadering.

De voorzitter Willem van Noorden opent de vergadering en geeft een verslag van alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Zie hiervoor hetgeen reeds is beschreven in het woordje van de voorzitter in het eerste clubblad van 2007. 

2006 heeft een slechte start gekend maar alle problemen zijn nu opgelost. Het enige dat momenteel nog overblijft zijn de perikelen rond onze vorige penningmeester, Bruno Smulders. In het jaar 2006 zijn er ook te weinig clubbladen uitgebracht, voor 2007 is de planning weer om het reguliere aantal van 4 stuks te halen. Momenteel is tevens een andere drukker in de armen genomen die het geheel in een betere kwaliteit kan leveren. Arjen Ligtenbarg, degene die verantwoordelijk is voor de lay-out van ons clubblad levert hiervoor de kopij al aan in een hoge kwaliteit. Als afsluiting van het jaar hebben de leden geen clubblad ontvangen maar een kalender. Hierop staan jammer genoeg geen Dyanes afgebeeld maar onze evenementen zijn op deze manier ook bij de andere clubs bekend geworden. 

Het magazijn heeft in 2006, ondanks alle problemen een goed jaar achter de rug. Verder heeft vorig jaar de mede oprichter van het eerste uur van onze vereniging ons flink aan het schrikken gemaakt. Hij heeft een flinke tijd in het ziekenhuis moeten verblijven maar is momenteel weer goed op de been.

Vanuit de leden wordt de vraag gesteld waarom we de situatie rond Bruno Smulders nu pas in de openbaarheid brengen. Willem geeft hierop als antwoord dat we in eerste instantie hebben geprobeerd alles intern te regelen zonder met modder te gaan gooien en de kans dat er steeds meer andere mensen zich met de situatie gaan bemoeien. Dit is gelukt. Momenteel zijn we echter zo ver dat we Bruno gaan dagvaarden en is het moment gekomen om onze visie op het geheel naar buiten te brengen.

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester Eva Garscha. De begroting over 2006 en de planning voor 2007 wordt uitgedeeld en besproken. Zie hiervoor de info in ons vorige clubblad.

Er ontstaat een discussie over de plaats van het magazijn en de kosten van de onderdelen. We zijn als DVN duur in vergelijking met andere leveranciers. 
De plaats van het magazijn is bepaald door het gegeven dat er een ruimte beschikbaar moet zijn en te betalen. Ruimtes die meer centraal zijn gelegen kosten onze vereniging te veel. Ook andere verenigingen ondervinden deze problemen. Wat betreft de onderdelen moet rekening worden gehouden met onze lage omzet. Hierdoor kunnen we geen kortingen bedwingen bij de groothandels. Deze discussie is al vaker gevoerd en besloten wordt hierop buiten de vergadering nader op door te gaan.

Er heeft reeds een controle van de kasboeken plaatsgevonden door de heer Karel Maathuis. Zie bijgevoegde brief met zijn bevindingen. Vanuit de leden wordt de opmerking gemaakt dat de kascommissie eigenlijk uit twee leden moet bestaan. Er wordt echter in dit geval genoegen genomen met de controle die heeft plaatsgevonden gezien de uitgebreide beschrijving van de financiŽn. Voor volgend jaar hebben zich twee leden aangemeld voor het vormen van de kascommissie : Quinten Niessen en Marcel Elzakkers.

Vanuit de leden wordt nadere informatie gevraagd betreffende de geraamde proceskosten inzake Bruno Smulders. Er wordt door de leden afgesproken dat voor 2007 een maximum van Ä 400,- hieraan zal worden besteed. Arjen Ligtenbarg vraagt in dit kader of zijn openstaande rekeningen voor Bruno Smulders kunnen worden meegenomen in onze aangifte. Dit blijkt niet mogelijk omdat er sprake is van twee verschillende rechtspersonen, aan de ene kant de eigen onderneming van Arjen aan de andere kant de DVN.

De voorzitter geeft het woord aan Menno Maathuis over het magazijn. Het magazijn is goed gaan lopen in het jaar 2006. Dit bleek ook al tijdens de bespreking van de begroting. Voor het jaar 2007 hebben we weer veel evenementen gepland in het magazijn en we hopen dan ook dat er weer meer bezoekers onze plek weten te vinden. Verder zullen er in 2007 in elk clubblad aanbiedingen worden gemeld voor bepaalde onderdelen, in combinatie met het betreffende technische evenement. Van de onderdelen die aangeschaft worden wordt ongeveer een kwart verzonden per post.

Vanuit de leden wordt gevraagd wat ongeveer de verhouding is tussen leden en niet leden bij de aankoop van onderdelen. De verhouding is ongeveer 99-1. We zijn in principe open voor iedereen alleen voor de Dyane specifieke onderdelen is het verplicht om lid te zijn van onze vereniging.

Tot slot wordt het woord gegeven aan Mark Schulte over het secretariaat. Hierover zijn geen verdere nieuwe ontwikkelingen te melden. Het aantal leden is vorig jaar, ondanks alle strubbelingen, stabiel gebleven en dit geeft een goede basis voor het komende jaar.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering na het houden van de rondvraag.

Als afsluiting van de vergadering werden de tafels aaneengeschoven en werd door iedereen genoten van de heerlijke pannenkoeken die in de gloeiende Gerrit worden geserveerd. Tot slot werden buiten ook nog wat bandjes getrapt bij het flinke aantal Dyanes dat stond geparkeerd.

Laatste update: donderdag 07 juni 2007